Ztracená Oskava (dějepisná kniha o Sudetech 2003 – vlastní práce),


překlad: Christian Mandl: Adalbert Stifter – Myšlenky v obrazech (2013)