Jazyková přesnost. Tlumočení vyžaduje jasné a přesné vyjadřování, aby byla řeč mluvčího co nejpřesněji podána.