9 - Arbeitskopie 2

Narozena v České republice/severní Morava (dříve Sudety)
od roku 1991 trvale žijící v Rakousku (Vídeň)
Studium bohemistiky, translatologie a komparatistiky na Vídeňské univerzitě (BA – Bachelor of Arts)
Státní zkouška z němčiny pro tlumočníky a překladatele
více než 15 let překladatelská činnost

Vlastní publikace:
Ztracená Oskava (dějepisná kniha o Sudetech, 2003)

Knižní překlad:
Christian Mandl: Adalbert Stifter. Myšlenky v obrazech (Verl. Holzhausen 2013)

UniversitasLiteraturhaus Wien