Mein Angebot

spektrum služeb

Překlady Konsekutivní tlumočení Videotlumočení Lektorát  

překlady

odborné texty: m.j. daňové, obchodní nebo pracovní právo, historické texty, turistika, hotelerie, umění, tiskové zprávy, ale také dětské knihy  smlouvy dokumenty dopisy a mnoho jiného

zveřejněná díla

Ztracená Oskava (dějepisná kniha o Sudetech 2003 – vlastní práce), překlad: Christian Mandl: Adalbert Stifter – Myšlenky v obrazech (2013)